Jak oznakować regały magazynowe?


Jak oznakować regały magazynowe?Teren magazynu to skład towarów o różnej masie i wielkości. Asortyment składowany jest na regałach magazynowych, które muszą być przygotowane do ułożonego na nie nacisku. Żeby to było jasne i zrozumiałe, pracodawca powinien zadbać o właściwe oznakowanie regałów tak, aby pracownik nie miał wątpliwości czy poszczególne regały zniosą dany ciężar. Jak więc to zrobić?

 

Obowiązkiem pracodawcy jest zadbać o to, aby regały magazynowe, czyli urządzenia przeznaczone do składowania towaru, były oznakowane w sposób czytelny w zakresie dopuszczalnego obciążenia. Sprawa też dotyczy podłoża oraz stropów. Przepisy bhp nie określają dozwolonej formy oznakowania, a więc istnieje tutaj pewna swoboda działania.

Obowiązkiem pracodawcy w miejscu pracy jest chronienie zdrowia i życia pracowników, poprzez zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków pracy, przy pomocy odpowiednich środków osiągnięć nauki i techniki.

Urządzenia przeznaczone do składowania towarów w magazynie powinny być dostosowane do ich masy oraz gabarytów, a wszystko powinno wcześniej zostać zaplanowane i przeanalizowane.

Inspektor pracy w czasie kontroli, jeżeli zajdzie taka konieczność, może wydać decyzje o natychmiastowej wykonalności lub z konkretnym terminem naprawy zaistniałych nieprawidłowości.

Pracodawca powinien wykazać się umiejętnością przewidywania realnych zagrożeń, wynikających z pracy w magazynie, szczególną uwagę musi zwrócić na obciążenia powierzchni do składowania powyżej dopuszczalnej ciężkości, na regałach jak i powierzchni podłóg.

Oznakowanie zatem, jest najwłaściwszą formą przeciwdziałania i zapobiegania zagrożeń wynikających ze składowania asortymentu w magazynie i powinno odbywać się już na etapie montażu urządzeń, z uwzględnieniem dopuszczalnego obciążenia.

Należy pamiętać, że składowane towary powinny być magazynowane w miejscach, które są do tego przeznaczone. Pomieszczenia oraz urządzenia muszą spełniać normy bezpieczeństwa względem rodzaju i właściwości składowanych w nich asortymentu.

 

Podstawowymi warunkami składowania towarów, które bezwzględnie należy stosować:

  • zapewnienie, aby masa składowanego towaru nie wykraczała poza dopuszczalne obciążenie urządzeń, które są do tego przystosowane,
  • zagwarantowanie, by masa składowanego asortymentu, razem z masą urządzeń do tego przystosowanych nie przekraczała całkowitej dopuszczalnej masy obciążenia podłóg i stropów,
  • wyznaczenie odpowiedniego miejsca dla każdego towaru, sposobu oraz dopuszczalnej wysokości składowania (należy zawrzeć to w instrukcji magazynowania i składania towarów, biorąc pod uwagę wskazówki producenta)
  • w widocznym miejscu należy wywiesić czytelne informację o dopuszczalnym obciążeniu urządzeń, podłóg oraz stropów

Zakupienie nowych regałów przez pracodawcę, rozwiązuję problem ponieważ producenci dodają dokumenty, w których jasno określone jest ich dopuszczalne obciążenie. Ponad to dołączane jest już oznakowanie regałów, lub dołączane są specjalne oznakowania do samodzielnego ich wywieszenia.

Inaczej jednak wygląda sprawa, gdy w magazynie występują regały starszego typu, na których nie ma żadnych oznaczeń. W takiej sytuacji istnieje potrzeba, aby dokładnie przejrzeć dokumentacje regałów otrzymanej przy zakupie i wyszukać tam informacji o dopuszczalnym obciążeniu, a następnie w widocznym miejscu wywiesić takie informacje tak, aby były one widoczne dla każdego pracownika i nie wisiały na tle innych informacji (jak np. rok produkcji regałów magazynowych lub nazwa producenta).

W sytuacji, gdy okaże się, że brakuje powyżej omawianej dokumentacji, pracodawca powinien samodzielnie określić dopuszczalne obciążenie.

W praktyce odbywa się to najczęściej poprzez wywieszenie tabliczki na regałach magazynowych uzupełnioną np. markerem, bądź poprzez wywieszenie ofoliowanych tablic na frontach regałów magazynowych.

 

Zobacz również:

Porotherm, gazobeton czy silka - co jest lepsze?

Rady dla budujących dom

Dom energooszczędny

Ile kosztuje budowa domu?

 

ZAPYTAJ 120 SKŁADÓW O CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYBIERZ NAJLEPSZĄ OFERTĘ

Wyświetleń: 1253

1 komentarz   |   Dodaj własną opinię


Proszę czekać..
Średnia ocena: 5.0/5 (1 głosów oddanych)

  • GKproduct apolonno@mam-sklad.pl 2019-04-23 09:39:46

    Stojaki i regały magazynowe wysokiej jakości do delikatnego i bezpiecznego przechowywania szklanych realizacji sprowadzamy bezpośrednio z firmy  www.gkproduct.pl która specjalizuje się w tym zakresie. 

Strefa dla Producentów materiałów budowlanych, Dystrybutorów i Agencji PR.

Strefa dla zarejestrowanych składów i hurtowni budowlanych.

Strefa dla Klientów Indywidualnych, Firm Wykonawczych i Transportowych.