Od koncepcji do realizacji: Proces budowy i projektowania hali stalowej krok po kroku


Hale stalowe znajdują szerokie zastosowanie w wielu branżach, włącznie z działalnością produkcyjną, handlową czy usługową. Obiekty takie mogą znacząco usprawnić realizację szeregu procesów, ze względu na możliwość dostosowania ich do indywidualnych potrzeb inwestycyjnych i biznesowych. Hale z powodzeniem da się też zintegrować z już istniejącą infrastrukturą. Proces ich projektowania i budowy opiera się na kilku etapach, które wymagają umiejętnego doboru materiałów i zastosowania właściwych rozwiązań technologicznych.

Planowanie inwestycji

Pierwszym etapem inwestycji jest przygotowanie odpowiedniego projektu hali stalowej. W procesie tym bardzo ważne okazuje się ustalenie szczegółów dotyczących planowanej konstrukcji, włącznie z docelowym segmentem przemysłowym oraz przeznaczeniem. Nie bez znaczenia pozostaje również określenie powierzchni hali stalowej. Na podstawie tych informacji, wykonawca może przedstawić potencjalnie najbardziej atrakcyjne propozycje projektowe oraz przystąpić do pracy. Na kolejnych etapach przydają się również inne dane i parametry, które ułatwiają realizację. Projekt hali stalowej może wymagać ustalenia szczegółów dotyczących procesu decyzyjnego, środków przeznaczonych na inwestycję czy też preferencji odnośnie terminu finalizacji budowy. Zależnie od potrzeb, wykonawcy mogą też uwzględnić inne usprawnienia, takie jak dodatkowe izolacje, bramy wjazdowe czy elementy infrastruktury poddane cynkowaniu. W wielu halach stalowych przydatne są również urządzenia dźwignicowe, włącznie z wyciągarami, układnicami czy suwnicami.

Przygotowanie projektu

Szczegółowe ustalenia z inwestorem pozwalają na dobór najbardziej optymalnych i adekwatnych funkcjonalności hali stalowej, a także ułatwiają dostosowanie projektu do specyfiki branży klienta. Wszystkie informacje są ujmowane w projekcie budowlano-wykonawczym, który dzieli się na dwa zasadnicze segmenty. W części opisowej zawarte są dane na temat fizycznych cech hali stalowej, stosowanych materiałów czy szacowanych obciążeń. Część wykonawcza funkcjonuje natomiast jako konkretny instruktaż wznoszenia obiektu, dlatego uwzględnia wszystkie informacje o kolejności wykonania poszczególnych czynności.


 

Planowanie przestrzeni

Budowa hal stalowych o ścisłym przeznaczeniu wymaga odpowiedniego zaplanowania przestrzeni, co dotyczy chociażby hal produkcyjnych, magazynowych czy komercyjnych. Rozwiązanie to pozwala na lepsze spełnianie określonych funkcji przez obiekt, np. właściwej synchronizacji stresy sprzedażowej i usługowej z układem komunikacyjnym obiektu. W dokumentacji projektowej powinny znaleźć się dane dotyczące infrastruktury przynależnej, czyli np. instalacji technologicznych, pomieszczeń biurowych i socjalnych czy konstrukcji reklamowych. Budowę hal stalowych świadczy firma GLOB-STAL, która wytwarza wszystkie komponenty we własnym zakładzie produkcyjnym oraz dba o ich odpowiednie parametry - w tym właściwą wytrzymałość na obciążenia, trwałość oraz odporność na warunki atmosferyczne. Z ofertą można się zapoznać na stronie: https://glob-stal.pl/hale-stalowe/.

Prace budowlane i montaż

Po skompletowaniu dokumentów i sporządzeniu finalnego projektu architektoniczno-budowlanego, następuje rozpoczęcie prac budowlanych. Proces ten wymaga wyznaczenia nadzoru budowy z powołanie kierownika, czyli specjalisty sprawującego kontrolę nad kolejnymi etapami działań. Pierwszy etap budowy polega na przeprowadzeniu prac ziemnych, obejmujących stabilizację gruntu, utylizację nieużytków czy odwodnienie terenu oraz umożliwiających położenie fundamentów. Hale stalowe wymagają postawienia szkieletu, złożonego ze słupów, dźwigarów, belek, rygli, płatwi, stężeń czy elementów złącznych. Na kolejnym etapie układany jest też dach konstrukcji, wykonywany zwykle z blach falistych lub trapezowych. Obudowa dachu może być izolowana lub nieizolowana. Zależnie od założeń projektowych, istnieje też możliwość wyposażenia konstrukcji w system odwodnienia. Kolejny etap polega na wykończeniu i obudowie ścian, po czym obiekt jest wyposażany w wymagane instalacje oraz poddawany odpowiedniemu zagospodarowaniu terenowemu.


Wyświetleń: 627

0 komentarzy   |   Dodaj własną opinię


Proszę czekać..
Średnia ocena: 4.5/5 (2 głosów oddanych)

Strefa dla Producentów materiałów budowlanych, Dystrybutorów i Agencji PR.

Strefa dla zarejestrowanych składów i hurtowni budowlanych.

Strefa dla Klientów Indywidualnych, Firm Wykonawczych i Transportowych.