Przyczyny i następstwa pożaru sadzy


Pożar sadzy jest powszechnym zjawiskiem występującym w przewodach kominowych oraz najczęstsza przyczyną szkód kominowych. Uszkodzony przewód kominowy zagraża życiu, zdrowiu i mieniu użytkowników. O czym należy pamiętać aby ograniczyć do minimum ryzyko wystąpienia pożaru sadzy?

Co to jest pożar sadzy?

Pożar sadzy to najczęściej występujące zjawisko w kominie. Pożar sadzy polega na nagłym i niekontrolowanym spalaniu sadzy w wewnątrz przewodu kominowego. Po samoistnym zapłonie, sadza wypala się, w zależności od rodzaju, w temperaturze od 800 do 1200 stopni Celsjusza. Destrukcyjność zjawiska polega na nagłym, skokowym przyroście temperatury w wyniku czego w ściankach przewodu kominowego występują naprężenia w wyniku których może nastąpić pęknięcie przewodu. Podczas pożaru mogą towarzyszyć inne niekorzystnie oddziaływujące zjawiska takie jak, wzrost ciśnienia wewnątrz przewodu kominowego lub zjawisko przypominającego swoją charakterystyką mikro wybuchy. Wystąpienie jednocześnie tych zjawisk zwykle kończy się zniszczeniem komina. Pożar sadzy zwykle trwa około pół godziny po czym samoistnie ustaje na skutek całkowitego wypalenia się sadzy zalegającej w przewodzie.

Co wpływa na wzrost ryzyka wystąpienia pożaru sadzy? kominy Perfect

Trend zmierzający do podniesienia efektywności urządzeń grzewczych wiąże się zwykle z poprawą płynności spalania. Sterowanie płynnością spalania polega na odpowiednim dozowaniu paliwa oraz powietrza (tlenu) niezbędnego do spalenia zadanego paliwa w określonej jednostce czasu. Szybkość procesu spalania jest uzależniona od ilości dostarczonego powietrza (tlenu). W nowoczesnych piecach grzewczych, spowolnienie procesu spalania odbywa się poprzez redukcję ilości doprowadzanego powietrza a po osiągnięciu zadanej temperatur i przejściu pieca w stan tzw. nadzoru ilość dozowanego powietrza jest ograniczona do absolutnego minimum. Deficyt powietrza sprzyja niepełnemu spalaniu i zwiększonego osadzania się sadzy na ściankach kotła oraz w kominie. Okresowe zwiększenie intensywności spalania, wynikające z charakterystyki pracy pieca grzewczego sprzyja powstawaniu pożaru sadzy. Może się zdarzyć, że zjawisko pożaru sadzy będzie występować nawet co kilka dni.

Czy można jakoś zapobiegać pożarowi sadzy?

Nie można całkowicie wyeliminować ryzyka wystąpienia pożaru sadzy ponieważ jest to wprost zależne od jakości procesu spalania zachodzącego w urządzeniu grzewczym. Zróżnicowane ryzyko wystąpienia samoistnego zapłonu sadzy występuje we wszystkich urządzeniach grzewczych i wszystkich rodzajach paliw. Działania prewencyjne polegają głownie na kontrolowaniu sprawności urządzeń grzewczych, nadzorze poprawności procesu spalania oraz stosowaniu wysokiej jakości spalanych paliw. Kolejnym kluczowym elementem jest prawidłowa eksploatacja powiązana z bieżącą konserwacja urządzeń grzewczych. Ustawodawca wprowadził ustawowy obowiązek czyszczenia przewodów dymowych 4 razy w ciągu roku. Niestety, w wielu przypadkach, jest to niewystarczające aby uchronić Nas przed pożarem sadzy. Nic nie zastąpi Naszej codziennej troski i czujności.

Co robić w sytuacji kiedy sadza się już zapaliła?

Pierwszą czynnością powinno być wezwanie straży pożarnej. Do czasu przybycia straży obserwujemy zachowanie się komina czy nie występują pęknięcia, rozszczelnienia lub ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru na elementy konstrukcyjne budynku. Po przybyciu straży pożarnej i ugaszeniu pożaru następna czynnością powinno być zamówienie wizyty rejonowego mistrza kominiarskiego, który przeprowadzi inspekcję przewodu kominowego, oszacuje stopień zaistniałych zniszczeń i zadecyduje o dopuszczeniu komina do użytkowania lub zleci przeprowadzenie prac remontowych.

Czy każdy pożar sadzy kończy się zniszczeniem komina?

Nie ma kominów zupełnie odpornych na pożar sadzy. Prędzej czy później każdy komin pęknie na skutek wystąpienia pożaru sadzy. Poziom zniszczeń jest uzależniony od stopnia zjawiska, częstotliwości występowania pożaru sadzy w danym przypadku i jakości zamontowanego systemu kominowego.

Na czym polega odporność systemu kominowego na pożar sadzy i co jest objęte gwarancją?

Z analizy dokumentów gwarancyjnych i zapisów normy jednoznacznie wynika, że odporność na pożar sadzy oznacza, że pożar nie rozprzestrzeni się z przewodu kominowego na konstrukcję budynku co jednocześnie nie oznacza, że nie wystąpią zniszczenie w obrębie samego komina. Pożar sadzy może zniszczyć każdy system kominowy dlatego każdorazowo konieczne jest sprawdzenie przewodu kominowego przez mistrza kominiarskiego.

O postępowaniu z uszkodzonym kominem, o rodzajach i sposobach naprawy uszkodzeń powstałych na skutek pożaru sadzy napiszemy w kolejnym artykule.

 


 

kominy PerfectFirma Perfect - nowoczesny producent systemów kominowych buduje unikatowe relacje z klientami dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Naszym klientom zapewniamy najwyższe standardy serwisu. Firma Perfect realizuje tym samym cel zajęcia pozycji partnera pierwszego wyboru dla firm handlowych, wykonawczych i klientów indywidualnych. Nasz cel realizujemy zapewniając produkty w najwyższej klasie jakości i bezpieczeństwa. Dążymy do zapewnienia najwyższego poziomu satysfakcji klientów poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań i stałe podnoszenie Naszych kompetencji co czyni Nas atrakcyjnym i nowoczesnym partnerem do współpracy. Zapraszamy do zapoznania się z Naszą pełną ofertą na naszej stronie internetowej www.systemykominoweperfect.pl.


Szukasz bezpiecznego ceramicznego systemu kominowego? Komin systemowy musi się charakteryzować wysoką jakością elementów składowych. Zbiornik kondensatu powinien być wysoki z łatwym odprowadzeniem skroplin, drzwiczki wyczystkowe powinny być ocieplone, grube z blachy ocynkowanej. Ceramika kominowa powinna być wysokiej jakości i gładka. Pustaki keramzytobetonowe powinny mieć 33 cm wysokości. Kit do łączenia ceramiki kominowej powinien być wysokiej jakości, odporny na kondensat jak i na wysokie temperatury. Wełna kominowa powinna być nacięta, żeby dobrze się układała w obudowie komina. System kominowy powinien mieć szalunek tracony. Zakończenie stożkow powinno być nakładane na rurę ceramiczną. Takie kominy systemowe kupisz na stronie www.kominy.org.

Wyświetleń: 3057

0 komentarzy   |   Dodaj własną opinię


Proszę czekać..
Średnia ocena: 5.0/5 (4 głosów oddanych)

Strefa dla Producentów materiałów budowlanych, Dystrybutorów i Agencji PR.

Strefa dla zarejestrowanych składów i hurtowni budowlanych.

Strefa dla Klientów Indywidualnych, Firm Wykonawczych i Transportowych.