Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przemyśle


Tradycyjnie wykorzystywane źródła energii już wkrótce zostaną całkowicie wyczerpane. Szacuje się, że pozyskiwanie energii z gazu ziemnego, czy węgla kamiennego będzie możliwe jeszcze jedynie przez 200 lat, a ropa naftowa może wystarczyć jedynie na 40 najbliższych lat. To niejako zmusza ludzi, by głównym źródłem pozyskiwania ciepła, czy energii elektrycznej stały się odnawialne źródła energii. Jest to ważne szczególnie z punktu widzenia przemysłu, którego zapotrzebowanie na energię nawet kilkukrotnie przerasta gospodarstwa domowe. Znane obecnie odnawialne źródła energii to przede wszystkim emitowane przez słońce światło, ruch generowany przez wodę oraz wiatr. W jaki sposób wykorzystuje się je w przemyśle już dziś?

 

Źródła energii, które znane są od lat

Aby otrzymać pełny obraz sytuacji dotyczącej wykorzystywania energii odnawialnej w przemyśle warto zorientować się, jak prezentują się statystyki. Według informacji GUS zawartych w raporcie „Energia ze źródeł odnawialnych w 2017 roku” najwięcej energii odnawialnej czerpano z biopaliw stałych oraz ciekłych. Ich łączna wartość w strukturze zużycia energii odnawialnej w roku 2017 kształtowała się na poziomie około 90% ogólnego zużycia. Z roku na rok wzrasta znaczenie energii pozyskiwanej z biogazu oraz energii słonecznej. Według danych statystycznych ich łączny udział w strukturze zużycia zwiększył się w roku 2017 o 1,2 % w stosunku do roku 2013. Szacuje się, że to właśnie biogaz i energia słoneczna mają duże predyspozycje do stania się paliwami przyszłości.

 

Co wiadomo o instalacjach solarnych?

Wytworzenie energii ze słońca możliwe jest dzięki zastosowaniu specjalnych instalacji solarnych. Duże przedsiębiorstwa tworzą innowacyjne elektrownie słoneczne, gdzie ilość kolektorów może sięgać nawet kilku tysięcy sztuk. Instalacje solarne tworzone są dla pozyskiwania energii cieplnej. Emitowana przez słońce energia przechwytywana jest przez kolektory, a następnie zamieniana na ciepło, które zajmuje się podgrzewaniem wody, czy ogrzewaniem pomieszczeń. Dużą rolę w zakresie wykorzystywania energii słońca w przemyśle mają ogniwa fotowoltaiczne, które są w stanie przetworzyć ją w energię elektryczną. Szczególnie widocznym obszarem wykorzystania tego rozwiązania jest infrastruktura dróg i autostrad. W trudno dostępnych dla tradycyjnego przewodu elektrycznego miejscach energia odnawialna ze słońca zasila telefony alarmowe, czy oznakowanie świetlne.

 

Wykorzystywanie energii rozkładu materii

W Polsce stale realizowane są nowe inwestycje z zakresu budowy biogazowni. To właśnie tam biomasa w postaci roślin, odpadów organicznych, czy odchodów zwierzęcych przetwarzana jest w biogaz. Jego wykorzystanie w przemyśle to przede wszystkim paliwo dla urządzeń wytwarzających prąd elektryczny. W Polsce spotyka się także wykorzystywanie produkowanego w biogazowniach ciepła do ogrzewania budynków, czy wody w instalacjach. Sam biogaz może podlegać różnym procesom przetwórczym, w wyniku których spektrum jego wykorzystania w przemyśle zwiększa się. Po dokładnym oczyszczeniu oraz przeprowadzeniu sprężenia biogaz może być na przykład wykorzystywany jako paliwo napędzające silniki.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Termeco - wykonawcą instalacji dla przemysłu.

 

Wyświetleń: 1589

0 komentarzy   |   Dodaj własną opinię


Proszę czekać..
Średnia ocena: 5.0/5 (5 głosów oddanych)

Strefa dla Producentów materiałów budowlanych, Dystrybutorów i Agencji PR.

Strefa dla zarejestrowanych składów i hurtowni budowlanych.

Strefa dla Klientów Indywidualnych, Firm Wykonawczych i Transportowych.