Zasady dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego


Zasady dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczegoPracodawca wyposaża pracowników nieodpłatnie w środki ochrony indywidualnej oraz
dostarcza im odzież roboczą i obuwie robocze, które pozostają własnością pracodawcy.

 

Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie:

 • środki ochrony indywidualnej oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Dostarczane pracownikowi środki ochrony
  indywidualnej muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności
 • odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:
  – jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  – ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niedopuszczalne jest używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego na stanowiskach, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi

Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.


Rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego ustala pracodawca.
Nie można dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.
Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, dostarczone pracownikom przez pracodawcę, stanowią własność pracodawcy.

Odzież robocza (www.gvarant.pl/odziez-robocza/) używana jest w miejscu pracy, a przydzielana jest pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:

1) na których odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obuwie robocze (www.gvarant.pl/buty-robocze/) przydziela się pracownikom zatrudnionym przy pracach, przy których występuje intensywne brudzenie lub przyspieszone niszczenie obuwia. Do obuwia roboczego zalicza się: trzewiki, półbuty, saperki, sandały, obuwie profilaktyczne.

 

Zobacz również:

Porotherm, gazobeton czy silka - co jest lepsze?

Rady dla budujących dom

Dom energooszczędny

Ile kosztuje budowa domu?

 

ZAPYTAJ 120 SKŁADÓW O CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYBIERZ NAJLEPSZĄ OFERTĘ


Wyświetleń: 1009

1 komentarz   |   Dodaj własną opinię


Proszę czekać..
Średnia ocena: 5.0/5 (3 głosów oddanych)

 • JAn opinie.info.pl@gmail.com 2018-07-29 21:09:35

  Dość jasne

  Wiczny proble jeśli jeden proaconik niszczy ubraia c 3 misiące a drugi ten sam komplet ma przez rok. I co wtedy ?

Strefa dla Producentów materiałów budowlanych, Dystrybutorów i Agencji PR.

Strefa dla zarejestrowanych składów i hurtowni budowlanych.

Strefa dla Klientów Indywidualnych, Firm Wykonawczych i Transportowych.