Dyrektywa budynkowa

DyrektywaBudynkowa.pl to nowy portal informacyjny o dyrektywie budynkowej. Wprowadzenie dyrektywy budynkowej, zwanej także dyrektywą o efektywności energetycznej budynków ( EPBD ), wywołuje obawy i kontrowersje wśród branży budowlanej oraz społeczności zajmującej się nieruchomościami. Choć cele tej dyrektywy są zrozumiałe - zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków - jej wprowadzenie niesie ze sobą szereg negatywnych skutków. Mogą one dotknąć zarówno właścicieli nieruchomości, jak i przedsiębiorców budowlanych.
Dyrektywa budynkowa już niebawem wyznaczy nowe ceny i standardy budynków.

Powrót

Strefa dla Producentów materiałów budowlanych, Dystrybutorów i Agencji PR.

Strefa dla zarejestrowanych składów i hurtowni budowlanych.

Strefa dla Klientów Indywidualnych, Firm Wykonawczych i Transportowych.