Techniczna obsługa budynków - kim są odbiorcy tego typu usług?

Współczesna obsługa techniczna nieruchomości zmienia całkowicie klasyczne podejście do zarządzania budynkiem, skoncentrowane niegdyś wyłącznie na spełnienie wymogów formalnych, regulowanych prawnie. Opiera się ona na idei kompleksowych działań mających na celu zapewnienie jak najdłuższej, jak najefektywniejszej i najekonomiczniejszej eksploatacji nieruchomości oraz zadowolenia jej użytkowników.

 

Osiągnięcie takiej optymalizacji jest możliwe, gdy jako priorytetowy wyznacznik działań przyjmie się typ działalności podstawowej, na którą nastawiony jest dany obiekt.

Grupa odbiorców usług składających się na obsługę techniczną budynków jest bardzo szeroka. Korzystają z niej nie tylko wspólnoty mieszkaniowe i administracje budynków, ale również prywatni właściciele nieruchomości, firmy oraz instytucje.

Kompleksową opieką techniczną otaczane są budynki mieszkalne, obiekty biurowe, magazynowe, sklepy i duże obiekty handlowe (typu galerie czy supermarkety), budynki użyteczności publicznej, a także zakłady przemysłowe. Zgodnie z ideą elastyczności usługi oferowane poszczególnym użytkownikom różnią się między sobą, mając za zadanie zapewnić jak najlepsze wsparcie ich działalności.

W przypadku nieruchomości mieszkalnych nacisk kładzie się na dbałość o ich nienaganny stan techniczny, zwłaszcza jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa, które muszą działać bez zarzutu. Równie istotne jest błyskawiczne usuwanie awarii – zarówno tych poważniejszych, które stanowią mniejsze lub większe niebezpieczeństwo dla budynku, jak i tych drobnych usterek, uciążliwych przede wszystkim dla zwykłych mieszkańców. Poza zadowoleniem zarówno administracji, jak i użytkowników działania te pozwalają na minimalizację spadku wartości rynkowej nieruchomości.

Natomiast dla obiektów komercyjnych najważniejsza staje się optymalizacja kosztów i dostosowywanie zadań do założeń biznesowych klientów. Inne potrzeby i priorytety będzie miał sklepik osiedlowy, inne ogromna galeria handlowa, a jeszcze inne biurowiec korporacji, zatrudniający tysiące ludzi. Zadaniem obsługi technicznej budynku jest zapewnienie każdemu z tych odbiorców profesjonalnej odpowiedzi na tak zróżnicowane wymagania. Klienci mogą liczyć na wszechstronne wsparcie ich biznesu w tym zakresie.

Ponadto, wszyscy odbiorcy tego typu usług mogą liczyć na analizę potrzeb użytkowników obiektów, które objęte są obsługą techniczną. Na tej podstawie proponowane są im innowacyjne rozwiązania techniczne, modernizacyjne lub reorganizacyjne. Przykładowo firma ET Serwis, dysponująca szerokim doświadczeniem w tej branży, ukierunkowuje swoje działania na podnoszenie efektywności powierzonych jej obiektów i urządzeń zgodnie z przesłaniem Facility Managamentu, czyli zarządzania udogodnieniami.

Niektóre firmy, jak ET Serwis oferują dwa tryby świadczonych usług – mobilny oraz stacjonarny. Zachowując wysoką jakość, mobilny serwis umożliwia niskokosztową obsługę nieruchomości. Wybierają ją przede wszystkim wspólnoty mieszkaniowe, sieci handlowe, biurowce, centra handlowo-usługowe, zakłady przemysłowe, budynki użyteczności publicznej oraz inne nieruchomości, gdzie stała obecność inżynierów serwisowych nie jest konieczna. Dla takich klientów firma oferuje dogodne formy kontaktu oraz zapewnia pogotowie serwisowe, przyjmujące zgłoszenia przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Poza reakcjami na awarie, mobilne grupy inżynierów prowadzą regularną działalność inspekcyjną, dokonują na bieżąco napraw wykrytych usterek, pośredniczą w zakupie części zamiennych oraz obsłudze gwarancyjnej.

Natomiast stacjonarny serwis oznacza stałą obecność personelu w siedzibie klienta i ciągły nadzór obiektu. Dzięki temu możliwa jest niezwłoczna reakcja na każdy sygnał i zgłoszenie jakiejś nieprawidłowości w działaniu któregoś z nadzorowanych systemów. Większość usterek i awarii jest usuwanych od ręki. Ponieważ tego typu natychmiastowe reakcje są szczególnie istotne dla dużych budynków komercyjnych oraz zakładów przemysłowych (https://etserwis.pl/#obsluga-techniczna-obiektow-przemyslowych), to one są głównymi odbiorcami usługi stacjonarnego serwisu.

Ilość wariantów oferowanych usług i dopasowanie ich do potrzeb klienta sprawia, że techniczna obsługa nieruchomości staje się coraz lepszą alternatywą dla klasycznego podejścia do zarządzania budynkiem.

 

Powrót

Strefa dla Producentów materiałów budowlanych, Dystrybutorów i Agencji PR.

Strefa dla zarejestrowanych składów i hurtowni budowlanych.

Strefa dla Klientów Indywidualnych, Firm Wykonawczych i Transportowych.