www.elektrohyd.pl

Przeglądy i badania dozorowe TDT, bieżąca konserwacja maszyn oraz remonty średnie i kapitalne maszyn to tylko wybrane usługi firmy ELEKTRO-HYD w Dzierżążnie. Gwarantujemy sporządzenie dokumentacji technicznych oraz wszelką pomoc formalną i techniczną. Gwarantujemy także przegląd maszyny i układów instalacji, oferując ich naprawę także wszechstronną obsługę gwarancyjną maszyn objętych umowami. Po okresie gwarancyjnym na życzenie klienta otaczamy maszyny dalszą opieką serwisową. Zachęcamy do skorzystania z oferty!

Powrót

Strefa dla Producentów materiałów budowlanych, Dystrybutorów i Agencji PR.

Strefa dla zarejestrowanych składów i hurtowni budowlanych.

Strefa dla Klientów Indywidualnych, Firm Wykonawczych i Transportowych.