FORUM BUDOWLANE Z LINKIEM BEZ REJESTRACJI I LOGOWANIA
Autor Wiadomość

Wysłany: 2011-01-08 22:39:01
Odpowiedź
Rynek budowlany

Rynek budowlany w Polsce - wiadomości budowlane, artykuły budowlane, zapytania ofertowe na materiały budowlane.

zapytania budowlane

Wysłany: 2011-01-09 09:10:57
Odpowiedz

Zobacz także - dom energooszczędny.

Wysłany: 2011-01-09 09:16:33
Odpowiedz

Zobacz także: Rozmowa z Łukaszem Maćkowiakiem, pomysłodawcą i twórcą portalu mam-sklad.pl

Wysłany: 2011-01-15 21:32:40
Odpowiedz

MAPA SERWISU MAM-SKLAD.PL :

PANEL NIEBIESKI - KLIENCI INDYWIDUALNI, FIRMY WYKONAWCZE I TRANSPORTOWE

1. WSTĘP.

2. ZŁÓŻ DARMOWE ZAPYTANIE OFERTOWE SKŁADOM BUDOWLANYM.

3. KATALOG FIRM BUDOWLANYCH.

4. WYPRZEDAŻE I PROMOCJE NA MATERIAŁY BUDOWLANE.

5. KOMIS MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.

6. GIEŁDA TRANSPORTOWA.

7. FORUM BUDOWLANE.

8. DOM ENERGOOSZCZĘDNY.

9. RZECZYWISTY KOSZT BUDOWY DOMU.

10. WIADOMOŚCI Z RYNKU BUDOWLANEGO.

11. PRODUKTY BUDOWLANE - PODZIAŁ I POGLĄDOWE CENY

12. PRACA W BUDOWNICTWIE.

13. ARTYKUŁY BUDOWLANE.

14. CENTRUM POMOCY.

Wysłany: 2011-08-07 10:02:18
Odpowiedz

Zobacz także:

Co stanie się z rynkiem budowlanym w Polsce w najbliższym czasie?

Wysłany: 2011-08-26 20:11:57
Odpowiedz

Podstawowe wskaźniki w gospodarce
PKB wzrastał w 2010  r. o 3,8%. W pierwszym kwartale 2011 tempo wzrostu gospodarczego wynosiło 4,4%, podczas gdy średnia w UE wynosiła 2,5%. Wyższy wzrost niż  Polska odnotowały Estonia, Litwa, Szwecja, Finlandia, Niemcy.
Wprawdzie utrzymuje się wysoki wzrost produkcji przemysłowej (po pięciu miesiącach 2011 r. wynosił 8,5%), ale był   niższy niż w w 1 kwartale 2011 (9,2%).
Dane GUS o budownictwie po 5 miesiącach 2011 wskazują na coraz lepsze wyniki (statystyczny wskaźnik wzrostu wynosi 19,3%), w maju 23,9%. Jeszcze wyższe tempo wzrostu w robotach infrastrukturalnych pozwala na ocenę, że w 2011 r. infrastruktura będzie „motorem" wzrostu sektora (jak było to w 2009 r.).
Niewielki wzrost notuje się w budownictwie ogólnym. Inwestorzy zagraniczni od początku kryzysu ograniczali swój udział w realizacji obiektów usługowych (m.in. handlowe, hotele, magazyny) i niechętnie wracają na polski rynek budowlany. Maleje liczba oddawanych do użytku mieszkań.
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w okresie 5 miesięcy o  3,9%, a średnie wynagrodzenie wzrosło o 4,4%. Wzrost zatrudnienia i płac był w budownictwie jeszcze wyższy (szczególnie w budownictwie infrastrukturalnym), co oznacza już teraz rosnący popyt na siłę roboczą i  przygotowanie do zwiększenia zakresu robót w najbliższych miesiącach.
Stopa bezrobocia w marcu 2011 wynosiła 13,1%, w maju 12,2%.
Po niskiej inflacji w połowie 2010 r. - obserwowano już w końcu roku 2010 rosnące ceny towarów i usług  (powyżej górnej granicy celu inflacyjnego). W 1 kwartale 2011 inflacja wynosiła 3,8%, a w maju   5%. Wzrastają też ceny produkcji budowlanej, ale wzrost ten (0,7% w maju) jest umiarkowany i przewidywany w związku z rosnącymi cenami materiałów budowlanych i płac.
Po 5 miesiącach 2011 budżet państwa zamknął się deficytem  23,7 mld zł (59% kwoty założonej w  ustawie budżetowej na 2011 rok).
Nadal wysoki jest udział długu w publicznego w relacji do PKB, co może stwarzać zagrożenie utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego.

Opracowała prof. Z. Bolkowska

Wyświetleń: 1439
Powrót do Forum

Strefa dla Producentów materiałów budowlanych, Dystrybutorów i Agencji PR.

Strefa dla zarejestrowanych składów i hurtowni budowlanych.

Strefa dla Klientów Indywidualnych, Firm Wykonawczych i Transportowych.