2011-12-19 20:01:13 Ochrona Danych Osobowych użytkowników serwisu mam-sklad.pl

Zmiana dotycząca ochrony Danych Osobowych Klientów składających zapytania ofertowe:

Dane Klienta dostępne są tylko dla zarejestrowanych składów budowlanych do czasu wygaśnięcia terminu ważności zapytania ofertowego.

Zespół serwisu mam-sklad.pl

Powrót

Strefa dla Producentów materiałów budowlanych, Dystrybutorów i Agencji PR.

Strefa dla zarejestrowanych składów i hurtowni budowlanych.

Strefa dla Klientów Indywidualnych, Firm Wykonawczych i Transportowych.