2014-05-23 17:43:54 Istotne zmiany w obowiązujących normach kominowych

Istotne zmiany w obowiązujących normach kominowych

Wraz z 1. Listopada 2013 roku zaszły istotne zmiany w określaniu norm dotyczących ceramicznych, wewnętrznych przewodów kominowych na obszarze Unii Europejskiej. W głównej mierze nowe normy podwyższają warunki w jakich mogą pracować przewody kominowe.

Przypomnijmy – odwołując się do dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21. grudnia 1988 roku w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG) wraz z dniem 1. listopada 2013 roku zakończył się okres przejściowy i dokonana została harmonizacja polegająca na podziale dotychczasowej normy PN EN 1457:2003/A1:2004/AC:2007 określającej, jakim warunkom powinny odpowiadać kominy ceramiczne na dwie normy:

a.                  PN EN 1457-1:2012 - warunki suche działania przewodów kominowych
b.                  PN EN 1457-2:2012 - warunki mokre działania przewodów kominowych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN I ICH ANALIZA

Nowe normy, wprowadzone 1. Listopada 2013 roku, określają wyraźny podział przewodów kominowych według kryterium, jakim jest tryb pracy. Obecnie należy uznać, że przewody kominowe pracują w jednym z dwóch podstawowych trybów:

  • w trybie suchym,
  • w trybie mokrym.

Tryb mokry jest znacznie bardziej wymagający. Dodatkowo udział kominów pracujących w trybie mokrym, wynoszący obecnie około 40% - 70% (zależnie od rynku), ma tendencję do dalszego wzrostu. Jest to związane z faktem, iż w trybie mokrym uzyskuje się istotnie wyższą wydajność energetyczną i sprawność systemu "piec-przewód kominowy”  poprzez obniżenie temperatury spalin opuszczających komin (więcej ciepła pozostaje w domu, a mniej ucieka przez komin).

W trybie suchym temperatura spalin opuszczających komin wynosi nawet ponad 200°C, w trybie mokrym nawet poniżej 70°C. Tryb mokry pracy komina wymaga spełnienia określonych wysokich parametrów zawartych w nowych normach. Związane jest to z faktem, iż w trybie mokrym (niska temperatura spalin) na wewnętrznej ścianie komina osadza się kondensat, który wymaga wysokich parametrów użytkowych komina.

W nowej normie nie tylko zostały rozdzielone warunki eksploatacyjne na warunki suche i warunki mokre. Dodatkowo powstały nowe typy przewodów kominowych, zróżnicowanych według parametrów użytkowych. Przyjęto, co do zasady, że nie ma uniwersalnych przewodów, które są przypisywane do dwóch różnych warunków użytkowania. W przypadku, gdy producent chce zakwalifikować przewody do obydwu trybów eksploatacji ma obowiązek przeprowadzenia szeregu badań. Zasadą jest, że w pierwszym etapie przeprowadzane są badania charakterystyczne dla suchego trybu pracy, a następnie dla mokrego trybu pracy.

Szereg badań obejmuje następujące parametry: komin izostatyczny

  • wytrzymałość na ściskanie,
  • gazoszczelność i odporność na szok termiczny,
  • kwasoodporność,
  • odporność na ścieranie,
  • przepuszczalność pary wodnej.

Dla trybu suchego nie ma obowiązku tego ostatniego badania.

Zmiana norm ma na celu pewne uporządkowanie stosowania przewodów kominowych, z wyraźnym rozgraniczeniem na spaliny mokre i suche. W konsekwencji powinny zniknąć przewody kominowe uniwersalne tj. do spalin mokrych i suchych jednocześnie. Zmiany wyraźnie wpisują się także w trend oszczędności energii. W przypadku kominów, skutkiem będzie obniżenie temperatury spalin spowodowane wzrostem efektywności kotłów grzewczych przy jednoczesnym utrzymaniu znacznego zagrożenia pożarem sadzy w przypadku paliw stałych. Należy się liczyć z powszechnym stosowaniem kotłów kondensacyjnych, także na paliwa stałe, gdzie spaliny są odprowadzane przewodem kominowym, w którym panuje nadciśnienie. Powyższe warunki wymagają przewodów kominowych o najwyższej szczelności i jednocześnie odpornych na pożar sadzy. Takim kominem jest komin izostatyczny.

Powyższe zmiany w dość dużym stopniu eliminują zastosowanie w trybie mokrym znacznej części ceramicznych przewodów kominowych produkowanych metodą plastyczną. Ze względu na wysoką przepuszczalność pary wodnej wynikającą z porowatości ceramiki oraz trudnych do uszczelnienia połączeń typu "pióro-wpust" ceramice produkowanej metodą plastyczną będzie trudno spełnić wymogi normy. Istnieją technologiczne metody „podniesienia” jakości ceramiki produkowanej metodą plastyczną, ale ma to związek ze znacznymi nakładami i zwiększeniem ceny wyrobu gotowego o około 20% - 30%. Możliwym następstwem zmian może być także ograniczenie (z powodu obowiązku badania przewodu kominowego razem z zaprawami połączeniowymi zgodnie z zaleceniami producenta) powszechnego dziś zjawiska kompletowania systemów kominowych przez firmy lokalne, co może być powodem konsolidacji rynku.

Wprowadzenie nowej normy jest początkiem przyspieszonego procesu zmian w obszarze przewodów kominowych, ogrzewnictwa, oszczędności energii i ochrony środowiska naturalnego. Szacuje się, że istotne efekty zmian będą widoczne w perspektywie 5- letniej. Należy spodziewać się większego udziału przewodów kominowych pracujących w trybie mokrym z dominującym zastosowanie przewodów kominowych formowanych metodą izostatyczną.

 


Zapytaj o ceny kominów izostatycznych 120 składów i wybierz najlepszą ofertę!

Zobacz także: "Kominy Izostatyczne - kosmiczna technologia produkcji"

Wyświetleń: 2519

Powrót

Strefa dla Producentów materiałów budowlanych, Dystrybutorów i Agencji PR.

Strefa dla zarejestrowanych składów i hurtowni budowlanych.

Strefa dla Klientów Indywidualnych, Firm Wykonawczych i Transportowych.