2020-10-07 15:16:27 Wymagania, zabezpieczenia i rozwiązania technologiczne w ochronie p.poż. w przemyśle
Obiekty przemysłowe są szczególnie narażone na występowanie pożarów. Sposobem na zabezpieczenie ich powierzchni jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań przeciwogniowych, których implementację narzucają przepisy prawne. Istnieją różne wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej w przemyśle, a także wiele metod i technologii stanowiących optymalne zabezpieczenie.

Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle

Wymagania związane z ochroną przeciwpożarową w branży przemysłowej zawarte zostały w przepisach Prawa budowlanego. Jednym z nich jest konieczność użytkowania każdego obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. Wiele budynków przeznaczonych do produkcji czy magazynowania posiada wyodrębnione zaplecza socjalne i biurowe, które również powinny dysponować właściwą ochroną przeciwpożarową. Dotyczy to zwłaszcza konieczności oddzielenia tych wnętrz elementami o wymaganej odporności ogniowej, aby stanowiły odrębne strefy pożarowe. W obiektach przemysłowych najczęściej konieczne jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej prowadzonej działalności oraz mienia. Warunki ewakuacyjne dla pracowników zapewniają specjalne rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Wszystkie szyny montażowe i pozostałe części mocujące muszą być wykonane z materiałów niepalnych, a także zapewniać odpowiednie przejęcie siły powstałej w skutek pożaru w czasie wymaganym dla danej klasy odporności ogniowej.

Wymagania przeciwpożarowe obiektów przemysłowych

Jednym z głównych parametrów określających wymagania przeciwpożarowe dla obiektów przemysłowych jest gęstość obciążenia ogniowego. Dotyczy to energii, która powstaje na skutek spalania materiałów zlokalizowanych w strefie pożarowej. Nie bez znaczenia pozostaje również poziom zagrożenia wybuchem, liczba kondygnacji oraz powierzchnia strefy pożarowej budynku. Istnieją różne sposoby zabezpieczania takiego obiektu. W zależności od oceny przewidywanego zagrożenia wybuchem i gęstości obciążenia ogniowego, określa się dopuszczalne wielkości stref pożarowych. Sposobem na ich zwiększenie jest przede wszystkim zaimplementowanie stałych urządzeń gaśniczych, wodnych i przeciwdymowych. Podstawowe instalacje przeciwpożarowe w obiektach przemysłowych to systemy tryskaczowe i oddymiające, które powinny uruchamiać się niezależnie i samoczynnie. W niektórych przypadkach muszą też współdziałać, ponieważ oba reagują na zmianę temperatury.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Sposób współpracy zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiekcie ustalany jest odrębnie, na podstawie wiedzy technicznej i w zakresie scenariusza współdziałania instalacji. Z tego względu konieczne jest zaimplementowanie urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z projektem wyspecjalizowanego rzeczoznawcy. Na etapie eksploatacji wymaga się także przeprowadzania regularnych przeglądów i czynności konserwacyjnych, w oparciu o dokumentację producenta oraz zgodnie z polskimi normami. Dotyczy to każdego elementu instalacji, nawet takiego jak obejma rury. W budynkach przemysłowych powszechnie stosuje się również system sygnalizacji pożaru, wytrzymały system mocowania rur, zamknięcia przeciwpożarowe, awaryjne oświetlenie oraz przeciwpożarowe wyłączniki prądu.Przeciwpożarowe rozwiązania technologiczne

W elementach oddzielenia przeciwpożarowego znajdują się przepusty instalacyjne, które powinny wyróżniać się odpowiednią dla tych elementów klasą odporności ogniowej. Wysokiej klasy
rozwiązania profilowe, mocowania do rur oraz inne systemy montażowe posiada w swojej ofercie firma Sikla. Na stronie: https://www.sikla.pl/ można się zapoznać z aktualnym asortymentem rozwiązań dedykowanych ochronie przeciwpożarowej obiektów przemysłowych.

 

Wyświetleń: 3436

Powrót

Strefa dla Producentów materiałów budowlanych, Dystrybutorów i Agencji PR.

Strefa dla zarejestrowanych składów i hurtowni budowlanych.

Strefa dla Klientów Indywidualnych, Firm Wykonawczych i Transportowych.