Zmień Kod


Przesyłając ten formularz do Administratora wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Administratora i Grupę Biznes Polska Twoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, a w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych. Masz prawo wglądu do Twoich danych oraz ich poprawienia i usunięcia. Dane Użytkownika będą udostępniane innym Użytkownikom w zakresie związanym z realizacją usługi. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia usług przez Administratora i jego partnera biznesowego Grupę Biznes Polska.

## #