Regulamin Portalu

REGULAMIN portalu Mam-sklad.pl

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy „Regulamin portalu Mam-sklad.pl" (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2.Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Operatora drogą elektroniczną usług giełd i ogłoszeń portalu mam-sklad.pl, katalogu firm w portalu mam-sklad.pl, wspólnych zakupów portalu mam-sklad.pl (zwanych dalej Usługami) oraz forum i zapytań ofertowych.
3.Regulamin niniejszy jest udostępniony Abonentowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Operatora w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
4.Każdy Abonent korzystający z Usługi zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Usługi oraz przestrzegania jego postanowień.

5.Serwis www.mam-sklad.pl wykorzystuje pliki cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie. Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

§ 2

Regulamin rejestracji w portalu Mam-sklad.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady rejestracji w portalu Mam-sklad.pl
Osoba wypełniająca formularz zobowiązana jest do:
podania w nim danych kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym oraz zapoznania się i przestrzegania Regulaminu.
W portalu Mam-sklad.pl dostępnych jest pięc typów użytkowników. Przy czym, każdy użytkownik, ma nadane inne uprawnienia. Rodzaje użytkowników dostępne w portalu Mam-sklad.pl:

Producent - opcja tylko dla producentów budowlanych, dystrybutorów zaopatrujących hurtownie budowlane, agencji PR;

Skład budowlany - opcja tylko dla przedsiębiorstw prowadzących skład lub hurtownię budowlaną tj. posiadających plac, magazyny, niezbędną logistykę i posiadających dobrą opinię na rynku;

Wykonawca - opcja dla firm budowlanych;

Firma transportowa - opcja dla firm świadczących usługi transportowe;

Klient indywidualny - opcja dla wszystkich zainteresowanych - opcja bez ograniczeń.

Zabronione jest rejestrowanie się jako użytkownik Producent lub Skład budowlany, jeżeli firma nie spełnia kryteriów Producenta i Składu budowlanego podanych w regulaminie portalu Mam-sklad.pl

Zabronione jest zakładanie nazwy konta, które w jakikolwiek sposób mogłoby naruszyć prawa osób trzecich. Wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Skład Budowlany Olimpin s.c.

Wypełnienie i wysłanie zgłoszenia oraz opłacanie (w przypadku opcji płatnej) nie jest równoznaczne z rejestracją konta i aktywowaniem wybranej usługi. Aktywowanie usług płatnych następuje po weryfikacji użytkownika. Opłata pobrana przy rejestracji jest opłatą za sprawdzenie użytkownika i nie podlega zwrotowi.
Z chwilą zawarcia umowy, osoba dokonująca rejestracji staje się Użytkownikiem.
Zabronione jest ujawnianie osobom trzecim danych dostępowych do swojego konta, w postaci loginu i hasła.
Skład Budowlany Olimpin s.c. - administrator i właściciel portalu mam-sklad.pl nie ponosi odpowiedzialności, za skutki wynikłe z ujawnienia hasła i loginu.
Skład Budowlany Olimpin s.c. nie ponosi odpowiedzialności za finansowe, prawne lub jakiekolwiek inne straty powstałe w wyniku przekazania danych dostępowych.
Regulamin rejestracji w serwisie mam-sklad.pl zawiera najważniejsze postanowienia dotyczące rejestracji.
Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr. 101, poz. 926, z póź. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204).
Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie mam-sklad.pl
Skład Budowlany Olimpin s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania w serwisie mam-sklad.pl.


Regulamin działu ogłoszeń i giełd portalu mam-sklad.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady umieszczania ogłoszeń w serwisie mam-sklad.pl.
Treść ofert kupna, sprzedaży, najmu, wynajmu, a w szczególności ich opisów w serwisie mam-sklad.pl nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
Każde nowe ogłoszenie zostanie dodane do odpowiedniego działu ogłoszeń, po uprzednim zaakceptowaniu przez moderatora portalu.
Ogłoszenia zostaną usunięte z bazy ogłoszeń, jeżeli będą:
zawierały nielogiczne treści oraz wulgaryzmy,
zawierały treści pornograficzne,
zawierały nieaktualną ofertę,
zawierały reklamę innych serwisów www,
niezgodne z przyjętymi normami języka polskiego,
elementy destabilizujące poprawne wyświetlanie witryny.
Skład Budowlany Olimpin s.c. - administrator i właściciel portalu mam-sklad.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych treści, danych oraz za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie mam-sklad.pl.

Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzącymi z przestępstwa.
Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na zdjęcia oferty, jakichkolwiek innych plików graficznych nie będących zdjęciami oferty.
Zabrania się jakichkolwiek działań mających na celu zmianę pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia do bazy danych.
Zabrania się wpisywania ofert do kategorii nie będącej właściwą dla treści ogłoszenia.
Zabrania się powielania ogłoszeń o tej samej treści i tych samych zdjęciach.
Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy.
Zabronione jest wykorzystywanie serwisu mam-sklad.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
Zabronione jest korzystanie z publikowanych danych w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji kupna, sprzedaży, najmu, wynajmu, jak również zabronione jest ich kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie. Skład Budowlany Olimpin s.c. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
Skład Budowlany Olimpin s.c. nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne przypadkowe lub pomyłkowe usunięcie ogłoszenia. W takim przypadku, po zgłoszeniu reklamacji ogłoszenie zostanie przywrócone bez dodatkowych opłat.
Regulamin ogłoszeń zawiera najważniejsze postanowienia dotyczące umieszczania ogłoszeń.
Akceptując niniejszy Regulamin, Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z póź. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204).
Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie mam-sklad.pl.


Regulamin działu katalogu firm w portalu mam-sklad.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady umieszczania wpisów do katalogu firm w serwisie mam-sklad.pl
Celem wpisów jest prezentacja oraz promocja firm i instytucji, wraz z ich aktualną ofertą handlową.
Treść wpisów firm i instytucji, a w szczególności ich opisów w serwisie mam-sklad.pl nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
Każdy nowy wpis zostanie dodany do działu katalogu firm, po uprzednim zaakceptowaniu przez moderatora portalu.
Wpisy zostaną usunięte z bazy katalogu firm, jeżeli będą:
zawierały nielogiczne treści oraz wulgaryzmy,
zawierały treści pornograficzne,
zawierały nieaktualną ofertę,
zawierały reklamę innych serwisów www,
niezgodne z przyjętymi normami języka polskiego,
elementy destabilizujące poprawne wyświetlanie witryny.
Użytkownik podejmujący współpracę z serwisem mam-sklad.pl, wyraża zgodę na zamieszczenie w portalu informacji o firmie, w tym logo, informacji teleadresowych, zdjęć oraz wszelkich innych informacji niezbędnych do promowania firmy.
Skład Budowlany Olimpin s.c. - administrator i właściciel portalu mam-sklad.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych treści, danych oraz za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie wpisów zamieszczonych w serwisie mam-sklad.pl
Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na zdjęcia, logo, jakichkolwiek innych plików graficznych nie będących zdjęciami powiązanymi tematycznie z działalnością firmy.
Zabrania się wpisywania firmy do kategorii nie będącej właściwą dla jej działalności.
Zabrania się powielania wpisu o tej samej treści i tych samych zdjęciach.
Zabrania się umieszczania w treści wpisu i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy.
Zabronione jest wykorzystywanie serwisu mam-sklad.pl do promowania firm, zajmujących się dystrybucją materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
Zabronione jest korzystanie z publikowanych danych w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji kupna, sprzedaży, najmu, wynajmu, jak również zabronione jest ich kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie. Skład Budowlany Olimpin s.c. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
Skład Budowlany Olimpin s.c. nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne przypadkowe lub pomyłkowe usunięcie wpisu. W takim przypadku, po zgłoszeniu reklamacji wpis zostanie przywrócony bez dodatkowych opłat.
Regulamin katalogu firm zawiera najważniejsze postanowienia dotyczące umieszczania wpisów.
Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik podejmujący współpracę z serwisem mam-sklad.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr. 101, poz. 926, z póź. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204).
Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie mam-sklad.pl
Skład Budowlany Olimpin s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania w serwisie mam-sklad.pl.


Regulamin działu wspólnych zakupów w portalu mam-sklad.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady wspólnych zakupów w serwisie mam-sklad.pl.
Zabronione jest wykorzystywanie modułu wspólnych zakupów mam-sklad.pl bez potrzeby, podawania ilości, których użytkownik nie chce lub nie jest w stanie kupić. W przypadku nie przyjęcia oferty od Producenta użytkownik jest zobowiązany podać powód odrzucenia oferty.

Producent i Dystrybutor zobowiązani są do utrzymania ważności oferty złożonej użytkownikom w terminie określonym w formularzu zapytań asortymentowych.

Producent i Dystrybutor zobowiązani są do złożenia i rozpatrzenia oferty użytkownikom w czasie wskazanym w oknie "odpowiedź producenta do".

Wszystkie treści i informacje podawane w module wspólne zakupy muszą być prawdziwe.

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik podejmujący współpracę z serwisem mam-sklad.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr. 101, poz. 926, z póź. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204).
Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie mam-sklad.pl.
Skład Budowlany Olimpin s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania w serwisie mam-sklad.pl.

Regulamin forum w portalu mam-sklad.pl

Uczestnik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Skład Budowlany Olimpin s.c. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Forum.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem. W szczególności niedozwolone jest:

rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;

wzywanie za pośrednictwem Forum do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, a także rozpowszechnianie treści propagujących przemoc,

rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich (w tym zachęcanie do nabycia lub korzystania z nielegalnego oprogramowania),

rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub innych podobnie działających rozwiązań.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.
Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach Forum przekazów reklamowych, przekazów zawierających linki do prywatnych stron www oraz treści zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy e-mail.
Skład Budowlany Olimpin s.c. zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w par. 2 ust. 2,3 i 4 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny wyżej wymienione postanowienia.
Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum, wyłącznie treści zgodnych z tematyką działu. Zakazuje się publikowania w poszczególnych wątkach dyskusyjnych Forum treści niezwiązanych z tematem wiodącym (wątkiem głównym dyskusji).

Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o "Utworze", rozumie się przez to każdą zamieszczoną przez Użytkownika na Forum, wypowiedź jego autorstwa, którą można uznać za "utwór" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum, Użytkownik upoważnia Skład Budowlany Olimpin s.c. do korzystania z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera, publikowania Utworu na stronach internetowych, a w szczególności na łamach Forum,

w zakresie obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy,

w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w punkcie (b.) powyżej - publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet,

rozpowszechniania Utworu w prasie wydawanej przez Skład Budowlany Olimpin s.c. oraz za pośrednictwem wszelkich pozostających w dyspozycji Skład Budowlanym Olimpin s.c. stron internetowych.

Regulamin zapytań ofertowych w portalu mam-sklad.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zapytań ofertowych w portalu Mam-sklad.pl.
Zabronione jest wykorzystywanie modułu zapytań ofertowych mam-sklad.pl bez potrzeby, podawania ilości, których użytkownik nie chce lub nie jest w stanie kupić.

Użytkownik zobowiązany jest  do podania podstawowych danych osobowych takich jak miejsce dostawy, adres email i numer telefonu oraz terminu ważności złożonego zapytania.

Zakazane jest używanie modułu zapytań ofertowych do wysyłania treści reklamowych. Za wysyłanie treści reklamowych za pomocą modułu zapytań ofertowych Administrator wystawi wysyłającemu fakturę za usługę reklamową na kwotę 200 zł. netto za każde wysłanie treści reklamowych.

Wszystkie treści i informacje podawane w zapytaniu ofertowym muszą być prawdziwe.

Administrator przesyła otrzymane Zapytanie ofertowe do podmiotów, które mogą być zainteresowane dostarczeniem Pytającemu poszukiwanych przez niego materiałów budowlanych. Wybór Dostawców, do których mam-sklad.pl prześle Zapytanie zależy od podanych w nim informacji. Jednocześnie Administratorowi zależy na tym aby Zapytanie ofertowe dotarło do jak największej liczby firm po to, aby Użytkownik otrzymał jak największą ilość ofert.

PRZESYŁANIE ZAPYTANIA

- Zapytania mogą być składane przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

- Pytający może przygotować i wysłać Zapytanie przy pomocy umieszczonego na stronach Serwisu Formularza zapytania ofertowego.

- W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, przy czym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe, oznaczone są gwiazdką.

- Administrator przesyła otrzymane Zapytanie do Dostawców, którzy mogą być zainteresowani dostarczeniem Pytającemu poszukiwanych przez niego produktów lub usług. Wybór Dostawców, do których Mam-sklad.pl prześle Zapytanie, zależy od podanych w nim informacji. Aby zwiększyć zasięg i skuteczność Zapytania Mam-sklad.pl współpracuje z Grupą Biznes Polska.

- Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia informacji podanych przez Pytającego w Formularzu. W tym celu Administrator może skontaktować się z Pytającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Portal Mam-sklad.pl umożliwia składanie komentarzy składom budowlanym przez użytkowników. Każdy komentarz powinien być wystawiony po transakcji kupna-sprzedaży do której doszło (lub miało dojść) pomiędzy Składem budowlanym a Użytkownikiem serwisu mam-sklad.pl. Użytkownik wystawiający komentarz ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści i sformułowania w nim zawarte. Komentarze powinny być rzetelne i odpowiadać stanowi faktycznemu. Komentarze są widoczne dla wszystkich użytkowników serwisu mam-sklad.pl. Komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych, naruszających normy społeczne lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami. Adresów stron internetowych, treści o charakterze promocyjnym i reklamowym oraz znaków powodujących problemy z wyświetlaniem komentarza. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności składów budowlanych poprzez dodawanie prawdziwych komentarzy  lub podawanie nieprawdziwych ocen. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy i ocen wystawianych przez Użytkowników.

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik podejmujący współpracę z serwisem mam-sklad.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr. 101, poz. 926, z póź. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204).
Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie mam-sklad.pl.
Skład Budowlany Olimpin s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania w serwisie mam-sklad.pl.

§ 3

1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z portalu mam-sklad.pl:
a)Aktywny dostęp do Internetu
b)Posiadanie komputera PC;
c)Posiadanie systemu operacyjnego MS Windows 9x/ME/2000/XP/Vista,
d)Posiadanie przeglądarek internetowych Internet Explorer lub Mozilla Firefox lub Opera

§ 4
Tryb reklamacyjny

1.Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres lukasz.mackowiak@mam-sklad.pl.
2.Reklamacja powinna zawierać opis problemu, nazwę firmy lub dane osoby fizycznej, adres email oraz telefon.
3.Operator zobowiązany jest rozstrzygnąć reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania email. O sposobie załatwienia reklamacji abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną.


§ 5.
Postanowienia końcowe

1.Za datę złożenia zamówienia Usługi przyjmuje się datę jej rejestracji w systemie Operatora.
2.Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
3.Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zablokowania konta użytkownika bez podania przyczyny.

4. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 31.03.2010r.

§ 8.
Własność intelektualna

1. Mam-sklad.pl jest własnością Administratora.

2. Nazwa i logo mam-sklad.pl są zastrzeżonymi znakami towarowymi i mogą być wykorzystywane tylko za pisemną zgodą właściciela.

§ 7.
Załączniki

Załącznik 1 - Polityka bezpieczeństwa

Powrót do strony głównej portalu Mam-sklad.pl.