Kto może wziąć udział w przetargu na zamówienie publiczne?


Kto może wziąć udział w przetargu na zamówienie publiczne?Zamówienia publiczne to lukratywna propozycja dla firm, które szukają pewnego, a co za tym idzie wypłacalnego zleceniodawcy. Ten miecz jest jednak obusieczny - państwo musi mieć ugruntowane przekonanie, że wykonawca jest wiarygodny. Dlatego też, pierwszym etapem jest spełnienie rygorystycznych wymogów przystąpienia do przetargu - tak, aby już na samym początku wyeliminować firmy, które na późniejszych etapach realizacji mogą okazać się niekompetentne. Z uwagi na fakt wzmożonego ruchu finansowego w sferze zamówień publicznych, stały się one obfitym rynkiem zbytu w naszym kraju.


Przejrzyste warunki uczestnictwa w przetargu

Urząd Zamówień Publicznych bardzo klarownie wyłożył kwestie związane z warunkami uczestnictwa zainteresowanych danym zamówieniem z sektora publicznego:

Warunki udziału w postępowaniu mają na celu ograniczenie ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia publicznego lub w stosunku do którego, ze względu na sytuację podmiotową zachodzi prawdopodobieństwo nienależytego wykonania zamówienia. Przez warunki udziału w postępowaniu należy zatem rozumieć warunki określone przez ustawodawcę odnoszące się do właściwości podmiotowej wykonawcy, których spełnienie jest wymagane od każdego wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod rygorem wykluczenia.

Przetargi publiczne oprócz karkołomnej papierologii, raportów i wyśrubowanych norm, cechują również twarde konsekwencje z tytułu wszelakich uchybień poczynionych przez wykonawcę. Powyższe nie oznacza natomiast, że mała firma bez doświadczenia nie jest w stanie wygrać przetargu, a następnie zrealizować wygranego zamówienia. Należy jednak być wyczulonym na terminowość oraz kryteria dotyczące projektu, w którym zamierza się wziąć udział. Kluczowa okazuje się bardzo dobra kondycja finansowa, która ubezpiecza własny udział w przedsięwzięciu. I tak okazuje się, że jednak nie każde przedsiębiorstwo będzie mogło podejść do konkretnego przetargu

Kto nie może wziąć udziału w przetargu?

Podmiotami, które odpadną w przedbiegach są te, które zostały wykluczone z mocy ustawy, tudzież mają lub miały konflikt z prawem (na przykład skazane prawomocnym wyrokiem za oszustwa finansowe). Pod uwagę nie będą brane przedsiębiorstwa, które w swojej historii działalności wykonały pracę  nienależycie, bądź wyrządziły jakąś szkodę (potwierdzoną przez orzeczenie sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania). Szans na udział w projekcie nie będa miały te firmy, które zalegają z opłatami na poczet podatków, składek ubezpieczeniowych społecznych i zdrowotnych. 

Wadium - czy jest konieczne?

W wielu przetargach koniecznym do spełnienia obowiązkiem jest wpłata wadium (wadium nie musi być uiszczone w pieniądzu, można zawczasu zlecić wystawienie gwarancji wadialnej w banku) - w przypadku, gdy ten element nie zostanie spełniony, wykonawca automatycznie zostaje z przetargu wykluczony. To tylko niektóre przykłady obostrzeń, które występują w zamkniętym katalogu Prawa zamówień publicznych.

Kto może?

Oczywistym wydaje się być fakt posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego i finansowego oraz legitymowania się odpowiednimi uprawnieniami, które pozwolą na pełen angaż zasobów ludzkich w dany projekt. Oprócz tego za niezbędne uważa się pierwiastki wiedzy i doświadczenia w branży.

Jeśli firma posiada wskazane cechy, to z powodzeniem może zdobywać ten obfity rynek zbytu – jakim jest rynek zamówień publicznych.

 

Zobacz również:

Porotherm, gazobeton czy silka - co jest lepsze?

Rady dla budujących dom

Dom energooszczędny

Ile kosztuje budowa domu?

 

ZAPYTAJ 120 SKŁADÓW O CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYBIERZ NAJLEPSZĄ OFERTĘ

Wyświetleń: 1530

0 komentarzy   |   Dodaj własną opinię


Proszę czekać..
Średnia ocena: 5.0/5 (2 głosów oddanych)

Strefa dla Producentów materiałów budowlanych, Dystrybutorów i Agencji PR.

Strefa dla zarejestrowanych składów i hurtowni budowlanych.

Strefa dla Klientów Indywidualnych, Firm Wykonawczych i Transportowych.