DOM ENERGOOSZCZĘDNY

Jak zbudować dom energooszczędny?

1. Główne zasady dotyczące budownictwa energooszczędnego.

Przy budowie domu energooszczędnego należy wziąć pod uwagę kilka ważnych aspektów, do których zaliczamy:

  • Wybór działki i posadowienie budynku względem stron świata.

  • Projekt budowlany.materiały budowlane zapytania

  • Rodzaj wykorzystanych materiałów budowlanych.

  • Wentylacja budynku.

  • Wybór źródła ciepła.

2. Wybór działki i posadowienie budynku względem stron świata.

Mogłoby się wydawać, że działka nie ma wpływu na koszty eksploatacyjne budynku.

Niewiedza inwestorów i ignorowanie kierunków stron świata powoduje powstawanie licznych błędów, do których należą: usytuowanie elewacji z oknami pokoju dziennego od strony północnej lub elewacji ściany, przy której znajduje się garaż, od strony południowej. Często jest to spowodowane usytuowaniem samego budynku czy działki. Dobry projekt może po części zniwelować te braki, ale nigdy nie będzie to rozwiązanie optymalne dla rozwiązania energooszczędnego. Można zadać więc pytanie, jaka działka jest najlepsza pod dom energooszczędny? Najefektywniejszym ukształtowaniem terenu pod budownictwo energooszczędne, to lekko pochylona działka w kierunku południowym. Droga dojazdowa winna znajdować się po stronie północnej. Na tak ukształtowanym terenie zyski cieplne od promieniowania słonecznego są największe, przy braku drzew iglastych od strony południowej i zachodniej. Drzewa iglaste nie są pożądane, ze względu na zacienienie miejsca przez cały rok. Drzewa liściaste mogą występować, gdyż latem chronią przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym, a zimą nie zacieniają elewacji budynku w dużym stopniu. Zbiornik wodny usytuowany od strony południowej jest dodatkową powierzchnią, która odbijając promienie słoneczne, zwiększy zysk cieplny od promieniowania słonecznego.

3. Projekt budowlany.

Bryła domu energooszczędnego winna być zwarta, pomieszczenia rozplanowane w odpowiedni sposób. Pokoje dzienne z salonem powinny znajdować się w części nasłonecznionej budynku. Kuchnia, sypialnia, łazienka oraz pomieszczenia gospodarcze powinny być usytuowane od strony północnej i wschodniej. Dobry projekt ma wpływ na wysokość ponoszonych kosztów eksploatacyjnych.

4. Rodzaj wykorzystanych materiałów budowlanych.

Pewnym rodzajem domu energooszczędnego jest budynek pasywny, w którym przy zastosowaniu odpowiedniej grubości izolacji, można uzyskać zapotrzebowanie na ciepło do celów ogrzewani na poziomie 15 kWh/m2/rok. W domach pasywnych współczynnik U przenikania ciepła ścian zewnętrznych musi być niższy niż 0,15 W/(m2K). Dla porównania, według polskich przepisów zwykłe domy należy budować tak, by ich ściany zewnętrzne i dach miały współczynnik przenikania ciepła U = 0,30 W/(m2K), a podłoga nad piwnicą lub podłoga na gruncie 0,6 W/m2K.

Wartości współczynnika U dla poszczególnych przegród budowlanych obrazuje tabela poniżej.

Rodzaj przegrody U [W/m2 K]
Ściany zewnętrzne 0,15-0,20
Okna 0,80-1,00
Drzwi zewnętrzne 0,80-1,00
Dach lub stropodach 0,15-0,20
Podłoga na gruncie 0,15-0,20
Strop nad piwnicą 0,20-0,30

Tabela 1.1. Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/m2 K]

Na to czy budynek będzie mógł zostać zakwalifikowany jako energooszczędny, największy wpływ mają przegrody budowlane, a co za tym idzie materiały, z których te przegrody zostały wykonane. Istnieje grupa materiałów idealnie nadająca się do tego celu. Największe straty ciepła przez przegrody, w budynku występują poprzez dach lub stropodach. Dlatego ta część budynku powinna być bardzo dobrze zaizolowana. W tradycyjnym budownictwie mieszkaniowym, grubość warstwy izolacji jaka jest dopuszczalna to 13 cm, aby spełnić wymogi norm dotyczących przenikalności cieplnej. W budynku energooszczędnym grubość takiej warstwy powinna być nie mniejsza niż 25 cm tak aby zapewnić właściwy opór cieplny. Najpopularniejszym materiałem izolacyjnym dla poddaszy jest wełna mineralna lub szklana. Na ściany zewnętrzne najlepiej stosować pustaki z betonu komórkowego, ceramiki lub keramzytu. Pustaki gipsowe nie nadają się do budowy tego rodzaju budynków, a wpływ na to mają wysoka przenikalność cieplna oraz duża gęstość. Najwyższe parametry oporu cieplnego przy zachowaniu stosunkowo niewielkiej grubości, zapewnia beton komórkowy. Należy jednak tutaj dodać, że te parametry uzyskuje przy najmniejszych gęstościach występujących w sprzedaży. Najlepsze odmiany betonu komórkowego to takie, których gęstość na 1 m3 nie przekracza 500 kg. Dane techniczne betonu komórkowego obrazuje tabela poniżej.

Tabela 1. 2. Typowe parametry betonu komórkowego stosowanego w budownictwie.

Aby jednak osiągnąć zamierzone współczynniki dla przegród budowlanych należy je budować w systemie dwuwarstwowym. Na warstwę izolacji najlepiej nadaje się styropian. Wadą tego rozwiązania jest fakt powstania bardzo szczelnej powłoki, która uniemożliwia odparowaniu wilgoci ze ścian. Materiałem izolacyjnym, który zapewnia „oddychanie" ścian jest wełna mineralna. Grubość izolacji zależna jest od grubości muru. Powinna być dobierana tak aby łącznie uzyskać wymagane współczynnik oporu cieplnego. Wielu inwestorów nie zdaje sobie sprawy z faktu dużych strat ciepła przez posadzki. Należy tutaj zapewnić właściwą izolację termiczną jak i przeciwwilgociową. Dom energooszczędny można zbudować na płycie żelbetowej posadowionej na warstwie izolacji termicznej. Izolacją tą może być styropian o podwyższonej gęstości. Unikamy w ten sposób wykonania ław fundamentowych oraz samych fundamentów. Największe jednak straty ciepła występują przez okna. Aby te straty zminimalizować należy stosować okna, które charakteryzują się współczynnikiem U na poziomie 0,8-1,0 W/m2K. Współczynniki takie uzyskują okna ze specjalną konstrukcja ramy, wielowarstwową ilością szyb lub zastąpienie argonu gazem bardziej szlachetnym np. ksenonem. Należy jednak pamiętać aby unikać nadmiernych przeszkleń.

Radek Rozczynialski

dom energooszczędny

dom pasywny

Nowe osiedle domów pasywnych w Szwecji - grudzień 2010


Zobacz ile w rzeczywistości, kosztowała budowa domu innych inwestorów.


Zobacz także:

Czy polskie budownictwo zmierza w stronę energooszczędności?

Podstawy teoretyczne dotyczące pomp ciepła

Dom pasywny

Poglądowy cennik materiałów budowlanych - 4640 pozycji asortymentowych

 

 

 


hurtownie budowlane oceny opinie
materiały budowlane zapytania
gazobeton Solbet
Z jakiego materiału wybudowałeś/wybudujesz ściany zewnętrzne domu?
 Beton komórkowy
 Ceramika
 Cegła wapienno-piaskowa
 Drewno
 Keramzyt
 Inne
Wyniki
IM Sonda v1.5

Strefa dla Producentów materiałów budowlanych, Dystrybutorów i Agencji PR.

Strefa dla zarejestrowanych składów i hurtowni budowlanych.

Strefa dla Klientów Indywidualnych, Firm Wykonawczych i Transportowych.